Imprint

Prawo autorskie i przepisy dotyczące użytkowania:
(1) Wszelkie fotografie i rysunki, teksty oraz informacje zawarte na niniejszej stronie oraz w prospektach, ulotkach, na papierze firmowym oraz gadżetach reklamowych spółki Banner GmbH oraz ich spółek dystrybucyjnych są chronione przez prawo autorskie.
(2) Dla jakiegokolwiek sposobu wykorzystania, używania, kopiowania, publicznej prezentacji itd. niezbędne jest uzyskanie wcześniejszej zgody na piśmie spółki Banner GmbH.
(3) Niedozwolone wykorzystanie fotografii, rysunków, tekstów i informacji chronionych przez prawo autorskie, w sferze prywatnej i handlowej, jest naruszeniem praw autorskich, w wypadku stwierdzenia takowego naruszenia spółka wyśle wezwanie do zaniechania takowej czynności (upomnienie), podejmie czynności w ramach dochodzenia odszkodowania oraz wystąpi do sądu o ukaranie sprawcy.

Banner GmbH
A-4021 Linz - Austria

Banner Straße 1
Tel. +43/(0)732/38 88-0
Telefax +43/(0)732/38 88-21399
Telefax Sales +43/(0)732/38 88-21599
Company register No.: FN 286124x
Company register court: Linz
UID-No.: ATU62962379

Information obligation pursuant to §5 Para. 1 of the E-Commerce Act and obligation to publish in accordance with §25 of the Media Act: www.firmena-z.wko.at