Z poczucia odpowiedzialności

Każda firma ponosi dużą odpowiedzialność – wobec ludzi i wobec środowiska naturalnego.
Dlatego od kilkudziesięciu lat spółka Banner dotrzymuje podjęte przez siebie zobowiązania w zakresie ochrony środowiska naturalnego. Rygorystyczne przepisy, które nieustannie doskonalimy na podstawie zdobytej wiedzy, zapewniają optymalną ochronę naszych pracowników, właścicieli sąsiednich gruntów, klientów, użytkowników oraz środowiska naturalnego.

Recycling zuzytych akumulatórow (0.6 Mb)